EU projekt

Naziv projekta

Povećanje konkurentnosti obrta MOGOROVIĆ poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja

Kratki opis projekta

Projektom se želi postojeću poslovnu web stranicu namijenjenu najmu kampera u RH unaprijediti te uz prilagodbu za mobilne telefone i tablete, implementacija usluge optimizacije domene (preglednost i upotrebljivost weba, internetska komunikacija, analiza konkurentnosti i pozicioniranja virtualnog tržišta, profila kupaca i trendova pretraživanja i web analitike), najam domene, servera i cloud usluga, želi se postići veća posjećenost i prepoznatljivost web stranice od strane gostiju,koja će biti usmjerena na međusobnoj interaktivnosti gostiju i prijavitelja. Time će se povećati vidljivost poslovne web stranice, povećati će se zadovoljstvo gostiju i količina najmova kampera tijekom sezone, a posljedično i povećati prihodi obrta Mogorović.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Realizacijom projekta odnosno redizajnom i novim vizualnim sadržajem te optimizacijom postojeće domene www.camper-adriatic.com stvorit će se uvjeti veće interaktivnosti obrta Mogorović i gostiju, što će uz širi spektar informacija, fotografija i video-isječaka, brzih i točnih odgovora na postavljena pitanja od strane gostiju uz mogućnost ocjene kvalitete pojedinog kampera i/ili opisa putovanja gostiju pojedinim kamperom, putem ankete i/ili recenzije, te bloga i vloga stvoriti veću posjećenost stranica. Samim time što se radi o specijaliziranom web portalu za najam kamper vozila, usmjeren je na goste koji traže takvu turističku nišu i ponudu takvog tipa. Uz iskustvo vlasnika i djelatnika obrta Mogorović koji su u svom poslovanju do sada veći naglasak davali na djelatnost izrade stolarije, realizacijom ovog projekta očekuje se diverzifikacija poslovanja obrta Mogorović, povećanje posjeta web-stranice iz razloga što će se poboljšati interaktivnost gostiju i obrta Mogorović, te će to doprinijeti atraktivnosti portala kao i njegovu vidljivost. Obzirom da će gostima biti pojednostavljen odabir pojedinog kamper vozila, kao i period najma (u danima) te razina dodatne opreme kampera, očekuje se rast prihoda (gdje će prihod usluga najma kamper vozila biti najveće), te obrt Mogorović planira barem zadržati postojeći broj zaposlenih, a po mogućnosti i najmanje 1 novo zapošljavanje - osoba koja će administrirati sve te novosti na web portalu, biti na usluzi gostima i odgovarati na njihove upite, molbe i zahtjeve. Uspješnost projekta realizirati će se samoodrživošću, odnosno novi prihodi generirati će zadržavanje postojećeg broja zaposlenih, uz minimalno povećanje troškova.

Ukupna vrijednost projekta: 

41.900,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 

26.600,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 

14.02.2019. – 14.02.2020.

Kontakt osoba za više informacija

Emanuel Mogorović, +385 91 5045734