Uvjeti najma

 Opće odredbe

Vozilo u najam može uzeti pravna ili fizička osoba, a vozač mora biti star najmanje 25 godina i posjedovati valjanu vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina. Vozilom mogu upravljati samo osobe koje su navedene u ugovoru.

Početak najma počinje prihvaćanjem ponude i uvjeta najma, uplatom cjelokupnog iznosa najma i jamčevine, te potpisom ugovora obje strane.

Potpisom ugovora o najmu, obje strane potvrđuju da je vozilo isporučeno tehnički ispravno i čisto, sa svom  pripadajućom opremom i dokumentima, te najmoprimac potvrđuje da je dobro upoznat kako funkcionira vozilo. Popis opreme, te eventualni sitni nedostaci i oštećanja su navedeni u tehničkom dijelu ugovora.

Najam završava potpisom primopredajnog zapisnika, plaćanjem eventualnih dodatnih troškova, te povratom jamčevine ukoliko za to ne postoje prepreke shodno uvjetima najma(prometni prekršaji, oštećenja u i na vozilu, kašnjenje, nemarno korištenje).

Svi kamperi imaju GPS-praćenje radi Vaše i naše sigurnosti u slučaju krađe.

Cijena UKLJUČUJE : 7/24h - telefonska asistencija, obavezno osiguranje automobilske odgovornosti , kasko osiguranje vozila ( uz obavezno učešće najmoprimca u šteti u visini iznosa jamčevine, osiguranje putnika, kemikalije za WC, plin (1boca) , pun spremnik čiste vode, prazan spremnik prljave vode, čistu WC kazetu, radio uređaj,crijevo za vodu ,kabel za struju + adapter za struju, te nivelatore za vozilo. Kilometraža je ograničena na 275km dnevno. Dodatni kilometar se naplaćuje 2,63kn/km.

Cijena  NE UKLJUČUJE : Gorivo,cestarine,posteljinu,ručnike,posuđe,stolove i stolice za van, uređaj za navigaciju, sjedalice za djecu, invertere, bicikle, transfere od zračnih luka do depoa i natrag.  Osiguranje ne pokriva štete do iznosa jamčevine te oštećenja guma, naplataka, korita motora , spojke ( kvačila) i donjeg postroja vozila. Oštećenja guma idu u cijelosti isključivo na teret najmoprimca, ukoliko nije doplatio dodatno osiguranje za gume.

Način plaćanja i jamčevina

Akontacija od 40% iznosa najma se uplaćuje kao potvrda rezervacije.

Ostatak se treba uplatiti 45 dana prije preuzimanja vozila . Ako se ostatak najma ne uplati najkasnije 45 dana prije preuzimanja vozila, akontaciju zadržavamo, a rezervaciju poništavamo.

U slučaju otkaza najma do 45 dana prije preuzimanja vozila, zadržavamo 30 % akontacije. U slučaju otkaza najma 30-44 dana prije preuzimanja vozila, zadržavamo 60% od uplaćenog iznosa najma, a ako se najam otkaže 15-29 dana prije preuzimanja vozila, zadržavamo 80% uplaćenog iznosa . Ako se najam otkaže do

14- 0 dana prije preuzimanja vozila, zadržavamo 100% uplaćenog iznosa najma.

 Sa uplatom akontacije , najmoprimac odmah i potvrđuje da je upoznat s uvjetima najma u cijelosti.

 Svaka izmjena već  potvrđene rezervacije se naplaćuje 150,00kn.(20€)

 Jamčevina iznosi 11.500,00kn (1500€), ali ukoliko najmodavac zbog nekih okolnosti predmetnog najma ocjeni da jamčevina treba biti veća, iznos jamčevine može iznositi i do 26.500,00kn. (3500€)  Za najam duži od 22 dana, jamčevina je  2500€, a za najmove duže od 32 dana , jamčevina je 3500€

  Pri preuzimanju vozila najmoprimac uplaćuje jamčevinu  kao jamstvo da će vratiti vozilo u nepromijenjenom stanju i ispravno, kao što ga je i preuzeo. Jamčevina pokriva i gubitak bonusa osiguranja u slučaju nezgode, krivicom najmoprimca.  Jamčevina se može uplatiti  na naš račun , kreditnom karticom ili   gotovinom.

  U slučaju bilo kakve vanjske štete na vozilu ( na nadogradnji i šasiji), krivicom najmoprimca ili nepoznatog počinitelja,  jamčevina se ne vraća sve dok se vozilo ne popravi , odnosno,  dok se ne dobije pismeno očitovanje od osiguravajuće kuće,  koliki iznos na ime gubitka bonusa gubi najmodavac do povratka na stari bonus, te da osiguranje nema naknadnih potraživanja od trećih osoba, glede naplate štete koju je najmoprimac prouzročio. Popravak štete koju počini nepoznati počinitelj plaća najmoprimac do visine iznosa jamčevine.

 Preuzimanje i vraćanje vozila

Najmodavac predaje za najam čist i tehnički ispravan kamper, s punim spremnikom za gorivo, punim spremnikom svježe vode, punu bocu plina (1kom), kemikalije za WC, te praznim spremnikom otpadne vode i čistu WC kasetu.

Najmoprimac je dužan vratiti kamper u tehnički ispravnom stanju i na vrijeme. Najmoprimac nema obvezu prati kamper izvana, ali ukoliko najmoprimac vrati vozilo u stanju da je isto jako prašnjavo i prljavo, najmodavac će isto zabilježiti, vozilo pregledati, a konačan izvještaj o stanju vozila će podnijeti najmoprimcu nakon pranja. Ukoliko se utvrde nova oštćenja, ista će se dokumentirati i prezentirati najmoprimcu, te u tom slučaju, najmoprimac nema pravo na prigovor na utvrđeno stanje vozila. 

U ovom slučaju najmodavac preporučuje najmoprimcu da prije povrata vozila opere kamper.

Unutrašnjost kampera po povratu mora biti čista, a to se posebno odnosi na štednjak, hladnjak, WC i navlake kreveta i sjedala.!!!

Ukoliko unutrašnjost nije očišćena, najmodavac će naplatiti najmoprimcu 500kn - 1000kn , ovisno o stupnju onečišćenja. Najmoprimac je dužan vratiti vozilo sa čistom WC kazetom. Ukoliko kazeta nije očišćenja najmodavac će naplatiti uslugu čišćenja 940,00kn (125,00€) . Ukoliko je stranka naručila posuđe i pribor za jelo, obavezna je pri povratu isto predati natrag uredno, čisto i oprano. Ukoliko nije oprano, najmodavac će naplatiti 385,00kn(50,00€) za pranje posuđa.

 Za sve štete na vozilu ili opremi koje ne pokriva  osiguranje, odgovara najmoprimac i plaća nastalu štetu.

Vozilo će se smatrati oštećenim i ako najmoprimac vrati vozilo sa tragovima od struganja (drveća, granje) po vozilu, te je potrebno poliranje vozila.

Glede šteta na ili u vozilu koje je prouzročio najmoprimac, najmodavac ima pravo zadržati puni iznos jamčevine do potpunog popravka vozila i ukoliko je šteta manja od iznosa jamčevine, preostali iznos vratiti po konačnom obračunu. Rok za obračun ovisi o dostupnosti i brzini isporuke dijelova, te o roku u kojem odgovarajući servis može izvršiti konačan popravak. Ukoliko su oštećenja takove vrste da je očito da naše vozilo nije bilo u kontaktu sa vozilom ili predmetom trećih osoba, onda rok popravka i obračuna ne smije biti duži od 90 dana .  Najmodavac će po popravku vozila dostaviti najmoprimcu račun u kojem će biti uključeni i manipulativni troškovi za vrijeme popravka (dostava i trošak nabave dijelova, kao i eventualni trošak prijevoza vozila do servisa i natrag ).Cijena radnog sata je 600,00kn (80€). Najmodavac ima pravo pri konačnom obračunu popravka štete, na ukupan iznos štete dodati iznos i do maksimalno 2.300,00kn (300€) na ime umanjenja vrijednosti vozila.To se osobito odnosi na oštećenja nadogradnje i šasije vozila, kada je potrebno lakiranje vozila, ili kada se poliranjem ne mogu u potpunosti ukloniti oštećenja, a lakiranje nema smisla.

  Ukoliko nedostaje goriva, najmodavac će zaračunati iznos od 15kn.(2,02€) po litri.

 Obje stranke se moraju držati dogovorenoga termina isporuke i povrata vozila. Preuzimanje vozila je moguće između 14.00h i 15.30h (subotom, između 12.00h i 13.00h) , a najmoprimac mora vratiti vozilo između 8.00h i 10.00h. Kašnjenje ne toleriramo, a svaki započeti sat kašnjenja se naplaćuje 220kn(29€).  Preuzimanje kampera u našem depou prije standardnog termina se naplaćuje 150kn (20€) za svaki sat. Izdavanje i preuzimanje vozila van radnog vremena  16,00h-20h i 6-8h,  na zahtjev najmoprimca je moguće, ali tada zaračunavamo uz dodatne sate i naknadu od 300,00kn(40€) po slučaju, odnosno 500,00kn(69€) od 20-6h. Povrat ili preuzimanje vozila nedjeljom ili praznikom se naplaćuje 500kn.(69€)

 Kampere ne izdajemo nakon 20h, niti ih preuzimamo prije 7h.

 Ukoliko je izdavanje ili povrat vozila u Hrvatskoj, ali van depoa Katun Trviški 71/D Pazin, vrijeme izdavanja, odnosno povrata, može biti između 10h i 15h. Po zahtjevu stranke i dogovoru sa najmodavcem, to se vrijeme može i promijeniti uz nadoplatu od 150kn(20,00€) za svaki započeti sat. Ukoliko je izdavanje i vraćanje u inozemstvu, onda je vrijeme preuzimanja , odnosno povrata između 12h i 14h, a za svaki sat ranije ili kasnije od predviđenog vremena, ukoliko je najmodavcu prihvatljivo, najmoprimac treba doplatiti 200kn(25€) za svaki započeti sat.

 Ukoliko je najmoprimac naručio izdavanje kampera izvan depoa Katun Trviški 71/D Pazin, u nekom drugom gradu u Hrvatskoj  i ako se najmoprimac ne pojavi u dogovoreno vrijeme po kamper, najmodavac će napraviti slijedeće -

  •  Ukoliko se je najmoprimac prije preuzimanja javio da će kasniti , najmoprimac će svaki sat čekanja naplatiti 20€ i čekanje može biti maksimalno 24 sata.
  • Ukoliko se najmoprimac nije javio da kasni, najmodavac će čekati 3 sata nakon dogovorenog termina ( sata) Naknada za svaki sat čekanja je 20€. Ako ni do tada najmoprimac ne kontaktira najmodavca ili se ne pojavi, najmodavac će nakon isteka 3 sata nakon dogovorenog termina preuzimanja, napustiti dogovoreno mjesto preuzimanja i vratiti kamper u depo Katun Trviški 71/D Pazin. Najmoprimac ga može preuzeti u depou do 24 sata nakon dogovorenog termina. Nakon isteka 24 sata, a da se najmoprimac nije javio najmodavcu ili došao po kamper, najmodavac smatra da je najmoprimac odustao od najma, i poništava se rezervacija.  Najmoprimac nema pravo na povrat uplaćenog novca.

 

 Ako najmoprimac zahtjeva da vrati vozilo u noćnim satima, jamčevina se ne vraća dok se vozilo ne pregleda i zaprimi po danjem svjetlu, i tom slučaju najmoprimac se odriče prava na bilo kakav prigovor na utvrđeno stanje vozila .  !! Naknada za noćno preuzimanje se određuje zasebno za svaki slučaj.

 Dozvolu za produženje najma vozila, najmoprimac mora zatražiti najmanje 48 sati prije predviđenog termina povrata vozila. Dozvola se traži i dobiva SMS-om , Vibero ili g-mailom.  Ukoliko najmoprimac ne vrati vozilo u ugovorenom terminu, a niti ne stupi u kontakt sa najmodavcem, 2 sata nakon dogovorenog termina vraćanja vozila, najmodavac će smatrati da je najmoprimac utajio vozilo , te poduzeti odgovarajuće mjere u smislu odredbi Krivičnog zakona, odnosno zakona o izvršnom postupku (privremene mjere).

Vozila se preuzimaju i vraćaju na adresi – Katun Trviški 71/D,52000 Pazin.

 Odgovornost najmodavca

Najmodavac ima pravo najmoprimcu isporučiti i drugo, odgovarajuće vozilo, iste grupe, iako isto nije bilo navedeno u rezervaciji. Najmodavac se u tom slučaju obvezuje da će isporučiti vozilo u kom se može voziti i spavati navedeni broj osoba u rezervaciji.

  Ukoliko je cijena najma zamjenskog vozila veća, najmoprimac nije dužan vršiti doplatu, a ukoliko je cijena najma zamjenskog vozila niža od dogovorene, najmodavac se obvezuje najmoprimcu refundirati odgovarajući iznos. U slučaju više sile, nevoznoga ili neupotrebljivoga vozila, dogovara se drugi termin ili se najmoprimcu po želji, vraća kompletan uplaćeni iznos. Najmodavac nema druge odgovornosti glede takvog otkaza rezervacije, niti je dužan plaćati bilo kakve penale najmoprimcu.  Najmodavac ima pravo uvida u stanje vozila u bilo kom trenutku, kao i za trenutno oduzimanje vozila ukoliko najmoprimac krši bilo koju odredbu navedenu u ovom ugovoru.

U slučaju kvara vozila ili bilo kojeg dijela u nadogradnji, najmodavac će učiniti sve što je moguže, da se kvar otkloni u roku 36 sati , ali ako popravak nije moguć, najmodavac ne snosi nikakvu odgovornost za štete koje bi najmoprimcu mogle nastati zbog kvara na/u vozilu. Dakle, najmoprimac se odriče bilo kakvih potraživanja od strane najmodavca na ime bilo kakvih troškova koji su prouzročeni kvarom vozila.  U slučaju da vozilo bude u nevoznom stanju, trošak povrata vozila u depot je obaveza najmodavca, ali samo za udaljenosti do 600km od depoa. Ukoliko najmoprimac odluči otputovati na udaljenije destinacije od 600km, i vozilo ostane u kvaru, cjelokupan trošak transporta vozila do depoa ide na teret najmoprimca.  Najmoprimac bi trebao imati odgovarajuće putno osiguranje za ovakve slučajeve ( npr. ADAC)

 Kad se dogodi kvar, najmoprimac je odmah dužan izvijestiti najmodavca. Najmoprimac će dobiti upute što i kako učiniti, odnosno, biti će upućen u prvi mogući servis. Ukoliko najmoprimac odbije otići u navedeni servis ( iz bilo kojeg razloga), najmodavac će smatrati da najmoprimac nije niti prijavio kvar i najmoprimac nema pravo na žalbu.

U slučaju kvara ili nesreće koji je prouzročio najmoprimac svojom nepažnjom ili nemarom , najmodavac ima pravo ne dati drugo zamjensko vozilo. Najmodavac će zadržati depozit do konačnog popravka vozila, a dok se vozilo ne popravi, to vozilo ima status kao da je u najmu kod najmoprimca koji je prouzročio kvar ili štetu.

 Greške u radu radio uređaja, klima uređaja, hladnjaka,tempomata ili grijanja vode se ne smatraju kvarovima zbog kojih najmoprimac može tražiti nadoknadu štete zbog gubitka vremena za popravak istih ili zbog umanjenja komfora.

 Najmodavac isporučuje najmoprimcu ispravno i tehnički uredno vozilo, ali jednako tako, najmodavac nikome ne može garantirati , niti garantira da će vozilo besprijekorno funkcionirati tijekom najma, te shodno tome, najmoprimac se unaprijed odriče prava na bilo kakav prigovor ili materijalna potraživanja koje bi mogao prouzročiti kvar vozila. Najmodavac je jedino dužan vratiti najmoprimcu iznos za neiskorištene dane najma u slučajevima kada je očito da najmoprimac nije kriv za tehnički problem..

U slučaju sudara ili kvara vozila, najmodavac ni u kom slučaju nije dužan refundirati najmoprimcu troškove smještaja (hotel i sl.), kao niti troškove prijevoza (taxi, rent  a car, vlak, avion, bus i sl.) kao niti bilo kakove druge troškove s tim u vezi.

 U slučaju nesreće koju je prouzročila treća osoba, te u slučaju da vozilo nije u voznom stanju, najmodavac će pokušati osigurati slično zamjensko vozilo u roku od 48 sati. Ukoliko to nije moguće, najmodavac se obvezuje vratiti preostali iznos najma za neiskorištene dane, ali tek po primitku policijskog zapisnika iz kojeg je nedvojbeno da nesreća nije nastala krivicom najmoprimca. Najmodavac će pri povratu jamčevine ,istu umanjiti za iznos manipulativnih troškova.

 Ukoliko najmoprimac uz kamper unajmi i bicikle, najmodavac nije dužan refundirati  bilo kakve troškove popravka bicikla koji eventualno nastanu korištenjem istih od strane najmoprimca.

 U slučaju da najmoprimac iz bilo kog razloga vrati vozilo ranije od predviđenog termina, najmodavac nije dužan i neće izvršiti najmoprimcu povrat sredstava za neiskorištene dane.

              

 Odgovornost najmoprimca

Najmoprimac mora vozilo pri svakom napuštanju zaključati, te dokumente uvijek imati uz sebe i na sigurnom, a NIKAKO U VOZILU !! Gubitak dokumenata vozila se naplaćuje u iznosu od 3750,00kn (500€).

 Najmoprimac se obvezuje vozilo čuvati i uredno održavati i materijalno odgovara za kršenja prometnih propisa. Najmoprimac je dužan tijekom trajanja najma kontrolirati nivo tekućina u motoru i tlak u gumama.

Najmoprimac ne smije upravljati vozilom pod utjecajem alkohola, narkotika ili tableta za smirenje. 

 U vozilu nije dozvoljeno pušenje, te prijevoz bilo kakovih životinja . Nepoštivanje ovih odredbi o pušenju i životinjama se naplaćuje u iznosu od 2.300,00kn(300,00€).

Najmoprimcu i ostalim putnicima zabranjen je ulazak u kamper sa cipelama sa grubim potplatima,skakanje po krevetima,skakanje sa kreveta na pod ili bilo kakva nesavjesna i nemarna upotreba kampera koja bi mogla biti  po cijeni oštećenja kampera.

 Vozilo se ne smije davati u podnajam, koristiti za nezakonite radnje, krivična djela, carinske i druge prekršaje, za obuku vozača,za plaćene prijevoze roba i osoba, za vuču drugih vozila, za odlaske na sportska natjecanja i muzičke festivale, te za prijevoz lako zapaljivih i eksplozivnih materija, materija jakog i neugodnog mirisa. Najmoprimac ne smije ići sa vozilom u područja za koja mu najmodavac izda izričitu zabranu. Nepoštivanjem gore navedenih odredbi najmoprimac se odriče jamčevine u cijelosti u korist najmodavca.

 Najmoprimac ne smije preopteretiti vozilo, vršiti nikakve prerade vozila, promjene dijelova, sklopova ili uređaja u/na vozilu bez pismene suglasnosti najmodavca. Za  nepoštivanje ovih odredbi najmoprimac je dužan na zahtjev najmodavca platiti iznos novonabavne maloprodajne vrijednosti korištenog kampera, plus iznos 30-dnevnog najma u super visokoj sezoni (SVS).

 Najmoprimac je dužan točiti odgovarajuće gorivo, EURODIESEL BS ili BS class, te kod povrata vozila dati najmodavcu na uvid račun od posljednjeg točenja goriva.  U slučaju da je u vozilo natočeno krivo gorivo, ili na bilo koji drugi način prouzročena štetu na motoru, šasiji ili nadogradnji, najmoprimac je dužan podmiriti puni iznos popravka oštećenog vozila, te i ostale troškove prouzročene najmodavcu oštećenjem vozila, kao i izgubljenu dobit za dane trajanja popravka i nekorištenja vozila za vrijeme popravka prema važećem cjeniku, ali najviše za 30 dana. Ukoliko se dogodi da stranka natoči diesel u spremnik za vodu, najmodavac će naplatiti uslugu čišćenja 1500€ (11.500kn).

 U slučaju bilo kakovih problema,kvara na putu ili sl., najmoprimac je dužan ODMAH obavijestiti najmodavca , kako bi se onda zajedno rješavao nastali problem. Najmoprimac ne smije ostaviti pokvareno ili oštećeno vozilo bez nadzora i osiguranja. 

 Ukoliko najmodavac izričito naloži najmoprimcu da ide u dogovoreni servis, najmoprimac to ne smije odbiti . Ukoliko najmoprimac ipak odbije nalog i nastavi vožnju, a to prouzroči još veći kvar, najmoprimac je dužan snositi sve nastale troškove popravka koji nastanu zbog toga. Ukoliko zbog toga vozilo ne bude spremno za slijedeći dogovoreni najam, najmoprimac koji je prouzročio otkaz slijedećeg najma, dužan je podmiriti cjelokupan iznos tog otkazanog najma.

 Najmoprimac mora poštovati prometne propise,jer će u slučaju eventualne nezgode nastati dodatne teškoće sa osiguravajućom kućom,koje će u tom slučaju ići na teret najmoprimca bilo kada u budućnosti. Najmodavac ima pravo zadužiti najmoprimca za dobivene kazne ili troškove prometnih nezgoda i osiguravajućih kuća koje je prouzročio najmoprimac za vrijeme najma vozila. Kazne i troškovi mogu nastati i nakon najma ,zbog čega najmodavac i do 2 godine nakon najma ima pravo zadužiti najmoprimca . Eventualne kazne za prometne prekršaje idu isključivo na teret najmoprimca ( i u slučaju kad kazna stigne putem pošte nakon vraćanja kampera najmodavcu).

  U slučaju da je tijekom najma došlo do kvara spojke (kvačila), najmodavac neće vratiti jamčevinu najmoprimcu dok se vozilo ne popravi i dobije izvješće iz ovlaštenog servisa o uzroku kvara. Ukoliko je iz izvješća vidljivo da je do kvara došlo krivicom najmoprimca, najmoprimac je dužan platiti nastalu štetu u cijelosti. U slučaju puknuća gume, najmoprimac je dužan izvijestiti najmoprimca o događaju, te u dogovoru sa najmoprimcem zamijeniti gumu (obavezno staviti isti model/tip gume), ali cjelokupan trošak ide na teret najmoprimca.

 U slučaju prometne nesreće obavezno kontaktirati najmodavca, pozvati policiju, popuniti europsko izvješće o nezgodi, te po povratu vozila najmodavcu , priložiti izvješće o štetnom događaju, kao i test na alkohol. Ukoliko najmoprimac ne učini navedeno, sav trošak naknade štete u svezi s oštećenjem, pada na teret najmoprimca, bez obzira tko je kriv za nastali štetni događaj.

Najmodavac će zadržati jamčevinu  u cijelosti do utvrđivanja odgovornosti, a to može potrajati i do 8 mjeseci. Tek nakon toga, ukoliko se utvrdi da najmoprimac nije odgovoran za štetu,  najmodavac će izvršiti povrat jamčevine, umanjene za iznos manipulativnih troškova.

Ukoliko je najmoprimac krivac za nastali štetni događaj, najmodavac će jamčevinu zadržati u cijelosti.

 Za vrijeme trajanja najma, svako novonastalo oštećenje na vozilu ili u vozilu , najmoprimac je dužan odmah i neizostavno prijaviti najmodavcu ( e-mail,Viber , SMS), kako bi dao mogućnost najmodavcu da pripremi nove dijelove i popravak u čim kraćem roku. Ukoliko se najmoprimac vrati sa vozilom koje ima oštećenja nastala tijekom najma, a da to nije odmah prijavio najmodavcu, najmodavac ima pravo teretiti najmoprimca za troškove hitne nabave novih dijelova u iznosu od 1900,00kn.(250€)

Najmoprimac je dužan pri povratu vozila prijaviti sva novonastala oštećenja. Ukoliko to ne učini, a najmodavac utvrdi da postoje nova, neprijavljena oštećenja, to će se smatrati pokušajem kamuflaže i prijevare od strane najmoprimca. U tom slučaju,najmodavac ima pravo teretiti najmoprimca za dvostruki iznos potreban za popravak vozila.

 U slučaju krađe vozila najmoprimac je odmah dužan obavijestiti najmodavca, te događaj prijaviti policiji , kao i predati policiji dokumente i ključeve kampera. U suprotnom, ukoliko zbog neispunjavanja navedenih zahtjeva osiguranje odbije platiti štetu, najmoprimac će na zahtjev najmodavca platiti punu vrijednost novog vozila kojeg je imao u najmu i to prema ponudi ovlaštenog trgovca za predmetno vozilo, kao i izgubljenu dobit najmodavca, zbog nedostatka vozila, u visini 90-dnevnog najma vozila po važećem cjeniku, u super visokoj sezoni (SVS). U slučaju da policija ustanovi da vozilo nije ukradeno, nego da je utajeno i da je posrijedi prijevara, te osiguranje odbija isplatiti štetu, najmoprimac je dužan platiti najmodavcu iznos novonabavne vrijednosti nestalog kampera , uvećan za 100% na ime izgubljene dobiti, troškova i problema prouzročenih s tim u vezi.

     Zimska oprema ,prekršaji,zimska upotreba

 Sva vozila opremljena su u skladu sa zakonom,dakle osim u posebnim uvjetima  nemaju zimske gume,ali imaju dobre gume i lance za pogonske kotače. Prije odlaska na put najmoprimac mora sam provjeriti zahtijeva li neka od europskih država u koju će putovati više od opreme koja je propisana u Republici Hrvatskoj. Za svu eventualnu štetu ili prekršaj odgovara najmoprimac sam (na primjer : u Finskoj zimi ne važi osiguranje ukoliko vozilo nema zimske gume i slično), najmoprimac odgovara i za svu štetu koju može prouzrokovati mraz u vozilu, znači kada je voda u bilo kojem tanku u vozilu i temperatura u vozilu ne smije pasti ispod +5°C,inače može nastati šteta koju je najmoprimac dužan podmiriti.

    Putovanja u inozemstvo 

 Kamperom je moguće putovati u sve europske države osim onih koje su u ratnom stanju ili je zbog drugih razloga putovanje nepoželjno.

Od 01.05.2009 je u Hrvatskoj nastupio novi zakon o promjenama zakona o ugostiteljskim djelatnostima (Zakon o izmjenama zakona o ugostiteljskim djelatnostima). Po tom zakonu je kampiranje, parkiranje ili prenoćivanje izvan kampova ili parkiranju namijenjenim prostorima prekršaj,koji se kažnjava novčanom kaznom. Nedozvoljeno kampiranje na privatnom zemljištu lako prouzrokuje pečaćenje kampera na dobu od 60 dana. Samoinicijativno raspečaćenje je kažnjiva djelatnost. Najmoprimac se izričiti obvezuje da ne bude kršio taj zakon. U primjeru kršenja navedenog zakona,navedeni sam krije troškove eventualnog smanjenja dohotka najmodavcu i za svu štetu na kamperu u trenutku pečaćenja.  

 Potpisom ovog ugovora, najmoprimac se obvezuje podmiriti najmodavcu sve troškove i platiti svu direktnu i indirektnu štetu na/u vozilu koja je nastala uslijed neodgovornog i nemarnog odnosa najmoprimca prema vozilu koje je uzeo u najam, a koje osiguranje ne pokriva ili odbija platiti.

Svojim potpisom najmoprimac potvrđuje da je u cijelosti upoznat sa svim uvjetima najma i da nema nikakvih primjedbi.Ugovor je sastavljen u dva primjerka, od čega svakoj strani pripada po jedan primjerak.

 Za sve nerješive sporove najmodavca i najmoprimca je nadležan sud u Pazinu.

  

NAJMODAVAC:           Mjesto i datum                                       NAJMOPRIMAC:                          

                                                                       Katun Trviški ,